Bidragsgivare


HOPE-enheten vid Karolinska Sjukhuset är beroende av finansiella bidrag. Det långsiktiga målet är att enheten ska bli självfinansierad tack vare forskningsanslag och bidrag från läkemedelsbolag. Men än så länge överstiger kostnaderna (personal och utrustning) intäkterna. Bidragen tas emot via Karolinska Institutet eller Barncancerfonden och distribueras successivt direkt till sjukhuset. Bidragsgivarna får resultatuppföljningar via rapporter, möten och event. Vi vet att med vår samlade kraft kan vi hjälpa läkarna att gå från 80% överlevnad till 100%. Inget barn ska behöva dö i cancer.

HOPE. Sveriges första kliniska prövningsenhet för barn med cancer. Invigdes i april 2016.
Minimibudget: 12 mkr (uppnått)
Insamlingsmål: ytterligare 40 mkr (motsvarar drift av enheten i tre år, dvs fram tills enheten beräknas vara självfinansierad)

Stora donationer:
Donation från Fredrik Malm: 1 150 000 kr
Insamlat belopp: 1 060 000 kr
Donation av Malin och Anders Persson, till minne av älskade Dina 6 år: 525 000 kr
Donationer via Karolinska Insitutet fundraising: 6 775 000 kr
Donation från Barncancerfonden: 5 500 000 kr

Varmt tack! Ni har skapat Sveriges första kliniska prövningsenhet för barn med cancer: HOPE.