Fyra frågor och svar om HOPE


Fyra frågor och svar om HOPE

Genom det banbrytande samarbetet mellan Karolinska Institutet (KI), Karolinska Universitetsjukhuset, HOPE by Nelson och Barncancerfonden finns det idag hopp för barn som drabbas av svårbehandlad cancer.

1. Varför behövs HOPE?

Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar i Sverige. Idag dör 20% av alla insjuknade barn av sin cancer. Dessutom lider många av de barn som överlever sin cancer av svåra biverkningar från dagen behandlingsmetoder. Trots intensiv forskning har andelen överlevande legat på samma nivå de senaste 15 åren. Nya behandlingsmetoder krävs för att bota fler barn och mildra biverkningar för de barn som överlever. HOPEs vision är att alla barn ska överleva sin cancer och leva ett långt liv utan biverkningar.

2. Vad är HOPE?

HOPE är en enhet på Karolinska Sjukhuset som möjliggör genomförande av kliniska studier i tidig fas, av läkemedel mot barncancer. För barn med svårbotad cancer räcker inte dagens behandlingar. Vissa cancertyper kan vara så ovanliga att en barnonkolog bara träffar på ett fall i hela sitt yrkesliv och för dessa barn behövs skräddarsydda behandlingar. Nya målsökande cancerbehandlingar är under utveckling, men det krävs stora resurser och en välfungerande infrastruktur för att kunna söka rätt på studier och matcha rätt medicin med barnets specifika cancertyp. Idag arbetar två läkare på halvtid, en forskningssjuksköterska och två sjuksköterskor på heltid på HOPE.

3. Vem är huvudman för HOPE?

HOPE är ett lyckat exempel på hur forskning och sjukvård kan integreras för att komma patienterna till nytta och drivs gemensamt av KI och Karolinska Universitetssjukhuset. HOPE är placerat på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, där såväl patienterna som den kliniska kompetensen finns. KI:s forskare bistår med vetenskaplig expertis.

4. Hur finansieras HOPE?

Idag finansieras HOPE med insamlade medel från insamlingsstiftelsen HOPE by Nelson, av Karolinska Institutets fundraising samt från Barncancerfonden. Målet är att HOPE ska införlivas i landstingets regi, men under tiden dör barn i onödan.