HOPE


HOPE – Sveriges första centrum för klinisk prövning av läkemedel för barn med cancer

I april 2016 invigdes enheten HOPE på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Den är ett resultat av samarbete mellan stiftelsen HOPE by Nelson, läkare och professorer vid Karolinska Sjukhuset och – Institutet samt med Barncancerfonden. I en gemensam kraftsamling identifierade vi den absolut viktigaste satsningen för att bota fler barn som drabbas av cancer. Till HOPE välkomnas barn från hela Sverige som behöver kompletterande cancerbehandling (vid sidan av operation, cellgifter och strålning) för att överleva.
HOPE möjliggör en infrastruktur för innovativ behandling och klinisk prövning av läkemedel mot barncancer. Tack vare HOPE är Karolinska Sjukhuset medlem i den europeiska organisationen ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer) som är ledande i Europa för barncancerbehandling. HOPE:s medlemskap i ITCC ger alla cancerdrabbade barn i Sverige möjlighet att prova innovativ behandling.
HOPE-enheten finansieras av donationer insamlade av Karolinska Institutet, Barncancerfonden och stiftelsen HOPE by Nelson. Målsättningen är att enheten ska bli självfinansierad i takt med att fler studier genomförs och fler anslag möjliggörs. Men än så länge är donationerna avgörande för HOPE-enhetens verksamhet.

Angeläget!

Cancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn. Varje dag insjuknar ett barn i cancer i Sverige. HOPE-enheten är identifierad av Karolinska Sjukhuset som en avgörande hörnsten för att gå från 80% överlevnad till 100%.

Alla bidrag välkomnas! Det här är en unik chans för alla med stora hjärtan att göra verklig skillnad i kampen mot den sjukdom som orsakar flest dödsfall bland barn i Sverige. 
Gör din insättning direkt via Karolinska Institutet https://ki.se/samverkan/hope-enhet-for-tidiga-kliniska-studier-ger-hopp-for-barn-med-cancer eller kontakta johanna.hoffstedt@gmail.com