Partners


Den här symbolen står för generositet och en vilja att förändra! Den här symbolen bärs av av alla som bidrar och engagerar sig i stiftelsen HOPE by Nelson.

Partners

Alla medel i stiftelsen går uteslutande till de satsningar som specificeras under Pågående projekt. Vi riktar ett innerligt, varmt tack till våra drivna, godhjärtade partners som bidrar pro bono.

Utan er vore vår verksamhet omöjlig. Utan er skulle inte fler barn kunna räddas:

Alla medel i stiftelsen går uteslutande till de satsningar som specificeras under Pågående projekt. Vi riktar ett innerligt, varmt tack till våra drivna, godhjärtade partners som bidrar pro bono.

Utan er vore vår verksamhet omöjlig. Utan er skulle inte fler barn kunna räddas:

Mindpool – Filmproduktion

Michael Nyman – Advokat, Nyman Rudenstam Advokatbyrå

Lars Jäderström – Auktoriserad revisor, Strawberry Audit AB

Max Karlström – Webbdesigner, Dear Sam

Dallas Motion Agency – Filmproduktion

Ljud & Bildmedia AB – Filmutrustning

Hector Ljud AB – Ljud och Musik

Anders Ekelund – IT-arkitekt, Dear Sam

Marie Brodin – Bokföring, Multiekonomerna

Maria Sohlberg – Grafisk formgivare, Sunny Mountain

Kontakt
johanna.hoffstedt@gmail.com – medgrundare av stiftelsen HOPE by Nelson